Promocja! Wi-Fi Interserv

W sieci InterServ do połączenia z internetem wykorzystywany jest bezpieczny protokół PPPoE w celu uwierzytelnienia użytkownika. Każdy abonent naszej sieci otrzymuje indywidualny login i hasło, dzięki któremu, po zalogowaniu, uzyskuje dostęp do sieci. Takie rozwiązanie uniemożliwia zalogowanie się przez osoby nieupoważnione na Państwa konto, zapewniając większe bezpieczeństwo łącza. 
Sposób konfiguracji protokołu PPPoE zależy od systemu operacyjnego. Poniższy samouczek opisuje krok po kroku konfigurację komputera z systemem operacyjnym Windows XP.

Konfiguracja systemu Windows XP

 1. Z Menu START wybieramy Panel Sterowania. W nowym oknie Panelu Sterowania otwieramy Połączenia sieciowe.

   

 2. W pierwszej kolejności niezbędne jest wyłączenie protokołu TCP/IP na naszej karcie sieciowej, którą jesteśmy podłączeni. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na karcie sieciowej i wybieramy z menu Właściwości. W nowym oknie wyłączamy TCP/IP i klikamy OK.

 3. Następnie wybieramy funkcję Utwórz nowe połączenie.

 4. W Kreatorze nowego połączenia wykonujemy kolejne kroki:
  - klikamy Dalej,

  - wybieramy Połącz z Internetem i klikamy Dalej,

  - wybieramy Konfiguruj moje połączenie ręcznie i klikamy Dalej,

   - wybieramy Połącz używając połączenia szerokopasmowego i klikamy Dalej,

   

  - w polu opisowym wpisujemy InterServ i klikamy Dalej,

  - następnie wpisujemy otrzymane login i hasło (znajdują się na pierwszej stronie umowy) oraz zaznaczamy opcje: Użyj nazwy konta i tego hasła, kiedy z Internetem łączy się dowolny użytkownik tego komputera oraz Uczyń to połączenie domyślnym połączeniem Internetowym, klikamy Dalej,

 5. pozostaje nam zaakceptować konfigurację klikając na przycisk Zakończ.

 6. Zakończenie konfigurowania połączenia lub uruchomienie połączenia z pulpitu czy okna Połączenia sieciowe spowoduje wyświetlenie okienka połączenia. Zaznaczamy opcje Zapisz tę nazwę użytkownika i hasło dla następujących użytkowników. Jeśli zaznaczymy Tylko ja, to wówczas tylko ten użytkownik komputera który jest w tym momencie zalogowany w Windows XP będzie miał dostęp do Internetu. Jeśli zaznaczymy Dowolny użytkownik tego komputera, wówczas każdy kto uruchomi Windows XP będzie miał dostęp do Internetu. Jeśli nie jesteś pewien co wybrać, zaznacz Dowolny użytkownik tego komputera.  Login oraz hasło przepisujemy z umowy. Wielkość liter ma znaczenie - prosimy o dokładne przepisanie, w pisowni nazwiska oraz imienia nie używamy polskich znaków.