Promocja! Wi-Fi Interserv

W sieci InterServ do połączenia z internetem wykorzystywany jest bezpieczny protokół PPPoE w celu uwierzytelnienia użytkownika. Każdy abonent naszej sieci otrzymuje indywidualny login i hasło, dzięki któremu, po zalogowaniu, uzyskuje dostęp do sieci. Takie rozwiązanie uniemożliwia zalogowanie się przez osoby nieupoważnione na Państwa konto, zapewniając większe bezpieczeństwo łącza. 
Sposób konfiguracji protokołu PPPoE zależy od systemu operacyjnego. Poniższy samouczek opisuje krok po kroku konfigurację komputera z systemem operacyjnym Windows Vista.

Konfiguracja systemu Windows Vista

 1. Z Menu START wybieramy Panel Sterowania. W nowym oknie Panelu Sterowania otwieramy Centrum sieci i udostępniania.

 2. Następnie klikamy w nowo otwartym oknie na odnośnik Skonfiguruj połączenie lub sieć.

 3. W oknie Wybierz opcję połączenia wybieramy Połącz z internetem jak na przykładzie:

 4. Na pytanie Jak chcesz się łączyć wybieramy Połączenie szerokopasmowe PPPoE.

 5. W nowym oknie przy pytaniu Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP)
  W polu Nazwa użytkownika: wpisujemy nasz Login PPPoE oraz przy Hasło nasze Hasło PPPoE
  Ważne jest zaznaczenie opcji Zapamiętaj to Hasło następnie wybieramy przycisk Połącz
  Dane Login PPPoE oraz Hasło PPPoE powinny znajdować się na pierwszej stronie umowy abonenckiej.

 6. Następnie system poinformuje nas że Połączenie z internetem jest gotowe do użycia. Wybieramy Zamknij. Ważne jest też przeczytanie informacji zaznaczonej w zielonej ramce.Logowanie do InterServ przez połączenie PPPoE - które zostało utworzone za pomocą instrukcji podanych wyżej.

 1. Aby można było korzystać z internetu potrzebne jest logowanie za pomocą połączenia PPPoE. W tym celu należy z menu START wybierać Ustawienia -> Połączenia sieciowe następnie kliknąć dwa razy na utworzone przez nas połączenie w tym wypadku będzie to Połączenie szerokopasmowe.

Następnie klikamy na przycisk Połącz. Połączenie z RadioNEt zostanie nawiązane

W przypadku problemów z połączeniem prosimy o wykonanie n/w czynności:

Często w rozwiązaniu problemów z połączeniem PPPoE pomaga wyłączenie protokołów IPv4 oraz IPv6. W tym celu, z menu START wybieramy Ustawienia -> Połączenia sieciowe. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie Połączenie lokalne wybieramy Właściwości.

Następnie w zakładce Sieć odznaczamy "Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)" oraz "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)" potwierdzamy przyciskiem OK.