Promocja! Wi-Fi Interserv

W sieci InterServ do połączenia z internetem wykorzystywany jest bezpieczny protokół PPPoE w celu uwierzytelnienia użytkownika. Każdy abonent naszej sieci otrzymuje indywidualny login i hasło, dzięki któremu, po zalogowaniu, uzyskuje dostęp do sieci. Takie rozwiązanie uniemożliwia zalogowanie się przez osoby nieupoważnione na Państwa konto, zapewniając większe bezpieczeństwo łącza. 
Sposób konfiguracji protokołu PPPoE zależy od systemu operacyjnego. Poniższy samouczek opisuje krok po kroku konfigurację komputera z systemem operacyjnym Windows 7.

 1. Klikamy na przycisk STARTWybieramy Panel Sterowania.

 2. W Panelu Sterowania klikamy na Wyświetl stan sieci i zadania - opcja znajduje się w kategorii Sieć i Internet .

 3. Następnie klikamy w nowo otwartym oknie na odnośnik Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć - jak na przykładzie.

 4. W oknie Skonfiguruj połączenie lub sieć wybieramy Połącz z Internetem klikamy Dalej.

 5. Na komunikat Masz już połączenie z internetem wybieramy Mimo to skonfiguruj nowe połączenie - komunikat może się pojawić wtedy gdy mamy już jakieś inne polączenie.

 6. Na pytanie Jak chcesz się łączyć? wybieramy Połączenie szerokopasmowe (PPPoE).

 7. W nowym oknie przy pytaniu Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP)
  W polu Nazwa użytkownika: wpisujemy nasz Login PPPoE oraz przy Hasło nasze Hasło PPPoE
  Ważne jest zaznaczenie opcji Zapamiętaj to hasło Możemy też zaznaczyć opcję Zezwalaj innym osobom na korzystanie z tego połączenia następnie wybieramy przycisk Połącz
  Dane Login PPPoE oraz Hasło PPPoE powinny znajdować się na pierwszej stronie umowy abonenckiej.